INLEIDING†† INHOUD CURSUS†† LESGEVERAANBOD ††CONTACT

††† †††††††††††††††††††††††frans.png

 

www.agressieophetwerk.be

 

†† OPLEIDING - VORMING "WELZIJN OP HET WERK"
PSYCHOSOCIALE BELASTING OP HET WERK.


AGRESSIE OP HET WERK
VORMING OMGAAN MET VERBALE EN FYSIEKE AGRESSIE


INLEIDING

 

 

 

 

De psychosociale belasting op het werk door geweld vormt elke dag spijtig genoeg een grotere bedreiging.
Mensen zijn bang om geconfronteerd te worden met verbaal of fysiek geweld.
Werknemers geven aan bang te zijn op de weg van en naar hun werk, in het station, op de trein en /of de bus.

Andere werknemers worden dan weer geconfronteerd met verbaal en fysiek geweld op hun werkvloer: mensen aan recepties, onthaal, interim kantoren, OCMW bedienden, verplegend personeel, spoeddiensten, enzÖ.

 

Om het personeel op een efficiŽnte manier voor te bereiden hoe te reageren op verbale EN fysieke agressie

zal men zich op de twee domeinen, verbaal en fysiek moeten toespitsen.

Daarom hebben wij een aanbod waar aangeleerd wordt hoe te reageren op verbale EN fysieke agressie.

Deze vorming situeert zich volledig in het kader van de Welzijnswet van 04 aug 1996 en in het recent verschenen KB van 10 april 2014 omtrent de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en is vooral gericht op het psychologisch karakter van verbale en fysieke agressie en het omgaan ermee.

 

 

 

Wij bieden u een cursus aan die zowel op verbale agressie ,
als op fysieke agressie een efficiŽnt antwoord biedt.

 

 

info@agressieophetwerk.be