ANDERE VORMINGEN
CONSULTING - ADVIEZEN

 

 

 

 

·       Ken uw grenzen als leidinggevende / vakbondsafgevaardigde. Duur 4 uur.

·       Waak over uw grens van de psychosociale belasting als leidinggevende /vakbondsafgevaardigde. Duur 4 uur

 

 

 

·       Pesten op het werk : waarom zijn er mensen die pesten en waarom ondergaan anderen dit allemaal.
Een zeer confronterende cursus vooral voor de potentiële pesters.
Duur 4.

 

 

 

·       Burn - OUT , Wettelijke verplichte Risico Analyse Burn OUT
+  Participatieve methode voor het opsporen van stress en
relationele problemen tussen collega's en/of leidinggevenden op het werk. 
Duur 4 uur.
 

 

 

 

·       Het re-integratieproject na langdurige ziekte. Duur 4 uur.

 

 

 

 

·       Voor alle actoren in het Comité Preventie en Bescherming op het Werk - CPBW Deel 1 : Duur 4 of 8 uur.


      Alle zaken gerelateerd met de Welzijnswet en de taken van de
      leden van het comité  waarin op interactieve manier belangrijke tips en tools
      aangereikt worden om daar een beter zicht op te hebben en adequater  de rol te
      kunnen opnemen binnen het comité :

             - Agenda CPBW.
             - Indienststellingen/indienststellingsverslagen.
             - Keuringen/opvolging.
             - Ongevallen melding en onderzoek bij ernstig ongeval door comité.
             - Globaal preventieplan en jaarlijks actieplan.
             - Werken met derden.
             - Jaarlijkse rondgangen – opmerkingen en aandachtspunten.
             - Asbest inventaris – jaarlijkse controle.
             - Noodplan-evacuatie.
             - Trimestrieel verslag/jaarverslag.
             - Risicoanalyses - gevaar-risico- preventiehiërarchie.
             - Vertrouwenspersoon.

           

 

 

·       Voor alle actoren in het Comité Preventie en Bescherming op het Werk - CPBW Deel 2  Duur 4 of 8 uur.

Het “Dynamisch Risicobeheersingssysteem – DRBS  en de
verplichte Risico Analyses“  gezien vanuit het oogpunt als lid van het CPBW.

 

 

·       Voor alle actoren in het Comité Preventie en Bescherming op het Werk - CPBW Deel 3 Duur 4 of 8 uur.

De CODEX - 10 boeken : uitleg en praktische oefeningen voor leden CPBW.